5. Figyelem-feladatlapok (4 db)

   Az alábbi feladatlapok a szerzők, jogtulajdonosok engedélyével kerültek fel oldalunkra, s a szerzők, jogtulajdonosok beleegyezésével ingyenesen letölthetők.

   Kérjük azonban, hogy publikációkban történő felhasználásukkor, a rájuk történő hivatkozások esetén a felhasznált művek szerzőire, s bibliográfiai adataira hivatkozni szíveskedjenek!

   Ha azt is megemlítik, hogy a K+F Stúdió Kft. www.kpluszf.com oldalán található webáruhaz linken keresztül lehet hozzájutni ezekhez az írásokhoz, akkor azt köszönjük, s igazán korrekt partneri kapcsolatnak tekintjük!

 

  

Figyelemfejlesztő feladatlapok

 Figyelem feladatok logoja

 

Feladat: 1 perc alatt minél több jel áttekintése és szelektálása.

Kód Letölthető feladatlap Letölthető példa
2017/01  Betűkeresés Betűkeresés - megoldókulcs 
 2018/01  Számkeresés Számkeresés - megoldókulcs 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Értékelés: számoljuk ki az alábbi pontszámokat!

  • A figyelem mennyiségi mutatója (N%) = áttekintett jelek (N) százszorosa osztva a lapon található összes (Ö) jellel. Képletszerűen: N% = (100*N)/Ö. Kvantitatív változó, melynek szélsőértékei: min. 0%, max. 100%.  EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE: 70-100% pont esetén a kitöltő teljesítményét gyors munkatempó jellemzi. 60% vagy kevesebb pont esetén javasoljuk a K+F Stúdió Kft. képességfejlesztő technikákat fejlesztő tréningjén való részvételt (a gyorsabb munkatempó kialakítása érdekében), illetve képességfejlesztéssel  foglalkozó kiadványait.
  • Hibamutató (H) = a hibás kihagyások (H1) és a téves riasztások (H2) összege. Kvantitatív változó, melynek szélsőértékei: min. 0%, max. 100%.  EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE: a hibamutatót a figyelem minődési mutatója mutatójának kiszámolsa érdekében alkalmazzuk.
  • A figyelem minőségi mutatója (T%) = hibátlanul áttekintett jelek számának százszorosa osztva az áttekintett jelek számával. Képletszerűen: T% = (100*(N-H))/N. Kvantitatív változó, melynek szélsőértékei: min. 0%, max. 100%. EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE: 70-100% pont esetén a kitöltő teljesítményét figelmes, precíz munkavégzés jelemzi. 60% vagy kevesebb pont esetén javasoljuk a K+F Stúdió Kft. képességfejlesztő technikákat fejlesztő tréningjén való részvételt (az önellenőrzés megtanítása céljából), illetve képességfejlesztéssel  foglalkozó kiadványait.

      Fejlesztési javaslatok a minőségi és a mennyiségi mutató egymáshoz való viszonya alapján:

  • Magas T% és magas N% esetén: gyors és pontos teljesítményről beszélhetünk. Fejlesztési javaslat: megerősítés nyújtása.
  • Magas T% és alacsony N% esetén: gyors, de pontatlan teljesítményről van szó. Fejlesztési javaslat: önellenőrzési rutin kialakítása.
  • Alacsony T% és magas N% esetén: lassú, de precíz munkavégzés jellemzi a személyt. Fejlesztési javaslat: munkatempó gyorsítása.
  • Alacsony T% és alacsony N% esetén: lassú és figyelmetlen munkavégzés. Fejlesztési javaslat: a munkatempó gyorsíítása mellett önellenőrzési rutinok átadása is fontos.

 

Megjegyzés: az életkorhoz képest alacsony teljesítmények esetén ellenőrizzük az érzékszerveket! A figyelmi feladatban jelentkező gyenge teljesítmény különben jó figyelmi képességgel, de gyenge látással bró személynél is előfordulhat.

 

Könyvajánlatunk: Mező F.: A fejlesztő pedagógia elmélete és gyakorlati példatára >> Megtekintés...

Tréning, képzés ajánlat: lásd a képességfejlesztéssel foglalkozó képzéseinket, tréningjeinket!  >> Megtekintés...

 

 www.kpluszf.com