Folyóiratok

OxIPO - interdiszciplináris e-folyóirat 

(Open Access - Nyílt Hozzáférésű)

A humán információfeldolgozás hatékonyságának növelését célzó OxIPO-projekt hivatalos folyóirata.

WEB: http://www.kpluszf.com/OxIPO_archivum.html

Kulcsfogalmak: agykutatás, képesség-, tanulás-, oktatáskutatás, személyiségfejlesztés

Diszciplinák: pedagógia, pszichológia, orvostudomány, biológia, szociológia, filozófia mellett valamennyi tudományterület felől lehet közelíteni a témához.

Témaválasztást segítő tanulmány Szerzőknek:  

Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Az OxIPO-modell – az interdiszciplináris kutatások egy lehetséges értelmezési kerete. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2019/1, 9–21. doi: 10.35405/OXIPO.2019.1.9  Web: http://www.kpluszf.com/assets/docs/OxIPO/OxIPO_2019_1_09_Mezo_Mezo.pdf

 

 

Mesterséges intelligencia - interdiszciplináris e-folyóirat

(Open Access - Nyílt Hozzáférésű)

A folyóirat célja a mesterséges intelligencia (MI) elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit tárgyaló tanulmányok közreadása.

WEB: http://www.kpluszf.com/MI_archivum.html

Kulcsfogalmak: mesterséges, intelligencia, robot, digitális, smart, algoritmus, gép, tanulás

Diszciplinák: informatika, mérnök tudományok, pedagógia, pszichológia, szociológia, filozófia mellett valamennyi tudományterület felől lehet közelíteni a témához.

Témaválasztást segítő tanulmány Szerzőknek:  

Mező Ferenc (2019): Interdiszciplináris kapcsolódási lehetőségek a mesterséges intelligenciára irányuló cél-, eszköz- és hatásorientált kutatáshoz. Mesterséges intelligencia – interdiszciplináris folyóirat, I. évf. 2019/1. szám. 9–29. doi: 10.35406/MI.2019.1.9 Web: http://www.kpluszf.com/assets/docs/MI/MI_2019_1_009_Mezo_Mezo.pdf

 

 

Lélektan és hadviselés - interdiszciplináris e-folyóirat

(Open Access - Nyílt Hozzáférésű)

A háború és béke terén az emberi-tényező szerepét vizsgáló tanulmányokat bemutató lap.

WEB: http://www.kpluszf.com/LH_archivum.html

Kulcsfogalmak: pszichológia, hadviselés, háború, béke

Diszciplinák: hadtudomány, pszichológia, szociológia, filozófia mellett valamennyi tudományterület felől lehet közelíteni a témához.

Témaválasztást segítő tanulmány Szerzőknek:  megjelenés alatt...